Rodzina pszczela
Jak wygląda rodzina pszczela?

Pszczoły należą do takich osobników, które prowadza przeważnie społeczny tryb życia .

Pszczoły, żyją w gromadach. Owady takie cechuje przeważnie wielopostaciowość, która u pszczół ma charakter stały. Jeśli mówimy o rodzinie pszczół wyróżnia się następujące postacie: samicę, które pełni funkcje matki; samiec, czyli truteń , oraz postać trzecia, robotnica, która jest samic a o uwstecznionych narządach rozrodczych.

Podstawowym zadaniem matki jest składanie jaj, z których rozwijają się pozostałe osobniki rodziny a wobec krótkiego życia robotnic a dokładniej mówiąc bez stałej ich wymiany społeczeństwo pszczół, mogło by nie istnieć i najprawdopodobniej zaginąć. Najważniejszą funkcje ma matka, która wywiera decydujący wpływ na przebieg najważniejszych przejawów życia społecznego całej rodziny owadów. Rola trutnia praktycznie kończy się jedynie na zapłodnieniu. Matka pszczela nie troszczy się o swoje potomstwo, wszystkie zadania związane z obrona gniazda oraz gromadzeniem zapasu pokarmu spełniają robotnice. Rodzina pszczół rozmnaża się w okresie wiosenno- letnim, gdy trwa w niej wychów czerwiu. Rozmnażanie ich rodzin następuje poprzez ich podział, czyli rójkę i w ten sposób nowa rodzina opuszcza gniazdo wraz z matka.